دوستم داشته باش دوستم داشته باش بادها دل تنگ اند دست ها بیهوده چشمها بی رنگند/دوستم داشته باش شهر ها می لرزند برگ ها می سوزند یادها می گندند

شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 05:23 ب.ظ

ای دوست

دلت همیشه زندان منست

آتشکده عشق توازآن منست

آن روز که لحظه وداع من وتوست

آن شوم ترین لحظه پایان منست

 

عاشقی راشرط اول ناله وفریاد نیست

 

تاکسی ازجان شیرین نگذردفرهادنیست

 

عاشقی مقدور هرعیاش نیست

 

غم کشیدن صنعت نقاش نیست

 

 

درتاریکی چشم هایت راجستم

 

درتاریکی چشم هایت رایافتم

 

وشبم پرستاره شد

 

 

LATIFIREZA@YAHOO.COM